Gas radó solucions i llista de municipis Catalunya