Project Description

Disseny d’Edifici d’Habitatges a Glòries

Design Team: Esther Rovira Raurell, Alborz Mohammadi, Fernando de los Santos Cor, Andra Rotariu

CREDITS

ERA architects
www.era.archi
+34 932 200 288
Facebook: facebook.com/ERAarchis
Instagram:@era.archi
Twitter: @ERAarchi